อบต.ไทรน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24 อัตรา

 31 ส.ค 2562    6,670 ครั้ง

อบต.ไทรน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
2. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
3. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 11400-13285 บาท
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 11400-13285 บาท
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เงินเดือน 11400-13285 บาท
7. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 11400-13285 บาท
8. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11400-13285 บาท
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา เงินเดือน 11400-13285 บาท
10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 อัตรา เงินเดือน 11400-13285 บาท
11. ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
2. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
3. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 5-13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร