อบต.โป้งแยง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเบ็นพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา

 7 ก.ย 2562    2,747 ครั้ง

อบต.โป้งแยง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเบ็นพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเบ็นพนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: คนงานทั่วไป 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารสวนตำบลโป้งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5310-6553 ต่อ 11

ประกาศรับสมัคร