อบต.โต๊ะเด็ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

 5 ธ.ค 2561    6,913 ครั้ง

อบต.โต๊ะเด็ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา
2. นักการภารโรง (งานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา
3. ผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา
4. คนงานทั่วไป (กองการศึกษา) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 7-18 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.073 530581

ประกาศรับสมัคร