อบต.แม่วิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

 9 เม.ย 2562    3,530 ครั้ง

อบต.แม่วิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-29 เมษายน 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-มีความรู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือ
-ได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้
-มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
-ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
 
2. พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้
 
- ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
สถานที่รับสมัคร: สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18-29 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-027777 ต่อ 17
 
ประกาศรับสมัคร