อบต.แม่คะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

 1 ก.ย 2562    4,507 ครั้ง

อบต.แม่คะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป งานส่งเสริมการเกษตร/ป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย 2 อัตรา
2. คนงานทั่วไป งานไฟฟ้าถนน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 0 5396 9067 ต่อ 11

ประกาศรับสมัคร