อบต.แพรกษาใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

 14 ก.ย 2561    3,891 ครั้ง

อบต.แพรกษาใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา   เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง

พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ)
1. คนสวน จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 10-18 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2182-4195 ถึง 7 ต่อ 166

ประกาศรับสมัคร