อบต.แนงมุด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

 5 มิ.ย 2562    2,186 ครั้ง

อบต.แนงมุด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-26 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1 คนงานทั่วไป (งานแม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
2 คนงานทั่วไป (งานประจำรถบรรทุกน้ำฯ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
3. คนสวน  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
4. พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
5. ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างให้สมัครด้วยตนเอง โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 17-26 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โทร.0-4455-8843

ประกาศรับสมัคร