อบต.เชิงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา

 2 พ.ย 2561    4,986 ครั้ง

อบต.เชิงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 - 13,285 บาท
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 - 13,285 บาท
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 11,400 - 13,285 บาท
7. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
8. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
2. พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
3. พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
4. พนักงานกู้ชีพ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
5. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
6. พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
7.ภารโรง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-7627-1096 ถึง 7 ต่อ 218

ประกาศรับสมัคร