อบต.หินลาด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

 30 ก.ค 2562    1,433 ครั้ง

อบต.หินลาด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาดการขายการธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

พนักงานจ้างทั่วไป
2. คนงาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- เพศชาย วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีใบขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย ประเภท 2
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5500-9755 หรือ 08-9961-6557

ประกาศรับสมัคร