อบต.หนองหิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

 15 เม.ย 2562    2,578 ครั้ง

อบต.หนองหิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา เงินเดือน 11400-13285 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 11400-13285 บาท

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4575-6801

**ประกาศขาดคุณสมบัติผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ รอทางอบต.แก้ไข

ประกาศรับสมัคร