อบต.สาคู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา

 14 ก.ย 2561    3,776 ครั้ง

อบต.สาคู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 5 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา เงินเดือน: 11,400 - 13,285 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทุกสาขา

2.  พนักงานขับเครื่องยนต์ขนาดกลาง 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 5 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร