อบต.ศีรษะจรเข้น้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา

 15 พ.ค 2562    1,840 ครั้ง

อบต.ศีรษะจรเข้น้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. รับรอง

2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

พนักงานจ้างทั่วไป
1 คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- เพศชาย ไม่จำกัดคุณวุฒิ

2 คนงานประจำรถขยะ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- ไม่จำกัดคุณวุฒิ

3 พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- เพศชาย ไม่จำกัดคุณวุฒิ
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ

4 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- เพศชาย ไม่จำกัดคุณวุฒิ ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายกำหนด

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2337-1652

ประกาศรับสมัคร