อบต.วาริชภูมิ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

 2 ก.พ 2562    3,137 ครั้ง

อบต.วาริชภูมิ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4297-3769

ประกาศรับสมัคร