อบต.ประกอบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา

 3 มี.ค 2562    4,590 ครั้ง

อบต.ประกอบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: คนงานทั่วไป  (พนักงานประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน)  3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือวุฒิการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้หรือมีหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา
2.หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3.หากสามารถพูดภาษามาลายูหรือภาษาต่างประเทศได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7459-4612

ประกาศรับสมัคร