อบต.บ้านคลองสวน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา

 29 ธ.ค 2561    2,612 ครั้ง

อบต.บ้านคลองสวน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-17 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. คนงานทั่วไป (กู้ชีพ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. คนงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลบ้านคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 7-17 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2452-3840 ถึง 2

ประกาศรับสมัคร