อบต.บ่อแก้ว รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา

 13 มิ.ย 2561    4,311 ครั้ง

อบต.บ่อแก้ว รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม ช่างกลการเกษตร หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและในลักษณะงานเฉพาะตามตำแหน่งงาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11-19 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร 053-248-577 , 098-749-1422

ประกาศรับสมัคร