อบต.บ่อวิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26 อัตรา

 7 ม.ค 2562    5,023 ครั้ง

อบต.บ่อวิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 4 อัตรา
2. พนักงานวิทยุ (ทักษะ) 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กองการศึกษา) 1 อัตรา
8.  ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
9. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา
10. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 4 อัตรา
11. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
2. คนงานทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
3. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา
4. คนงานทั่วไป งานสวนสาธารณะ 1 อัตรา
5. คนงานทั่วไป งานหลักประกันสุขภาพ 1 อัตรา
6. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
7. คนครัว 1 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.038-345949 ,038-345918

ประกาศรับสมัคร