อบต.บึงสามัคคี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

 6 พ.ค 2562    2,143 ครั้ง

อบต.บึงสามัคคี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-21 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป (ช่วยงานการเงินฯ) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

อัตราเงินเดือน 9000 บาท +ค่าครองชีพ 1000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 10-21 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.056-200-844 ต่อ 12

ประกาศรับสมัคร