อบต.บึงสามัคคี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

 13 เม.ย 2562    2,004 ครั้ง

อบต.บึงสามัคคี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-22 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป (ช่วยงานธุรการ) จำนวน 1 อัตรา
2. คนงานทั่วไป (ช่วยงานช่างโยธา) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9000 บาท +ค่าครองชีพ 1000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 9-22 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.056-200-844 ต่อ 12

ประกาศรับสมัคร