อบต.บึงคำพร้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

 10 มิ.ย 2562    2,303 ครั้ง

อบต.บึงคำพร้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศ รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (จ้างเหมาบริการ)
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000 บาท
1  วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
3 วิชาเอกเกษตร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
- เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด และตรงตามสาขาวิชาเอกที่จะดำเนินการสรรหาและการเลือกสรร
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 7-11 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2101-5616  ต่อ 131

ประกาศรับสมัคร