อบต.บางแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 61 อัตรา

 8 ก.พ 2562    4,494 ครั้ง

อบต.บางแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 - 11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานวิทยุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 - 11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 - 11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 - 11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
7. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 - 11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
8. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 - 11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
9. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 - 11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
10. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 - 11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
11. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
12. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
13. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
14. คนครัว จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
15. ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
16. ผู้ช่วยครู (เอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
17. คนงานทั่วไป จำนวน 15 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
18. พนักงานดับเพลิง จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
19. คนงานประจำรถขยะ 7 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
20. คนครัว จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

ผู้สนใจประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 99 หมู่ 8 ถนนบัวนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการ โทร.0-2710-2784 ถึง 7

ประกาศรับสมัคร