อบต.บางพลีใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา

 13 ส.ค 2562    1,525 ครั้ง

อบต.บางพลีใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา  เงินเดือน 11,400 บาท
3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา  เงินเดือน 11,400 บาท
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา  เงินเดือน 11,400 - 13,285 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
2. คนงานประจำรถขยะ 5 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
3. คนตกแต่งสวน 5 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
4. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
5. คนงานทั่วไป 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท
6. คนครัว 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 15-23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร