อบต.บางพลีใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา

 7 พ.ค 2562    3,126 ครั้ง

อบต.บางพลีใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-15 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง) 1 อัตรา  เงินเดือน 11,400 บาท
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา  เงินเดือน 11,400 บาท
3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา  เงินเดือน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
2. พนักงานกู้ชีพ 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
3. คนงานประจำรถขยะ 5 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
4. คนงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
5. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท


สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 3-15 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2337-3115 หรือ 0-2337-3116 ต่อ 119 หรือ 132

ประกาศรับสมัคร