อบต.บางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17 อัตรา

 29 ก.ค 2562    4,286 ครั้ง

อบต.บางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย

2.  ผู้ช่วยจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3. พนักงานขับรถ (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท
- มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ และต้องมีใบขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนด

พนักงานจ้างทั่วไป
4. คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่แผนที่ภาษี) 4 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท (ไม่กำหนดคุณวุฒิ)
5. คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู) 5 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท (ไม่กำหนดคุณวุฒิ)
6. คนงาน (ปฏิบัติงาน ดูแลสนามกีฬา อาคารอัฒจรรย์ โรงยิมและสันทนาการ) 1 อัตรา  เงินเดือน 10000 บาท (ไม่กำหนดคุณวุฒิ)
7. คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ผูกผ้า ตกแต่งเวที สถานที่จัดงานรัฐพิธี งานกิจกรรมต่างๆ) 2 อัตรา  เงินเดือน 10000 บาท (ไม่กำหนดคุณวุฒิ)
8. คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง) 1 อัตรา  เงินเดือน 10000 บาท (ไม่กำหนดคุณวุฒิ)
9. คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป) 1 อัตรา  เงินเดือน 10000 บาท (ไม่กำหนดคุณวุฒิ)

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจ ขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.02-1575620-4

ประกาศรับสมัคร