อบต.นาแขม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

 3 ส.ค 2562    3,255 ครั้ง

อบต.นาแขม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1อัตรา เงินเดือน: 15000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

พนักงานจ้างทั่วไป
1.  คนงานทั่วไป ตำแหน่ง งานการเจ้าหน้าที่ 1อัตรา  เงินเดือน: 9000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- วุฒิม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2. คนงานทั่วไป ตำแหน่ง งานจัดเก็บขยะ 2อัตรา เงินเดือน: 9000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 13-30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4287-0046

ประกาศรับสมัคร