อบต.นาน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

 9 ส.ค 2561    4,398 ครั้ง

อบต.นาน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป    
4. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อย อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5478-9266

ประกาศรับสมัคร