อบต.ท่าข้าม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

 3 ธ.ค 2561    6,487 ครั้ง

อบต.ท่าข้าม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-26 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
1. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย
- มีทักษะในงานที่มาสมัคร โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

2. คนสวน 1 อัตรา
- มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่กำหนดคุณวุฒิ

3. คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา
- มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่กำหนดคุณวุฒิ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่ 14-26 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7731-9747

ประกาศรับสมัคร