อบต.ทุ่งใหญ่ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

 8 มี.ค 2562    2,941 ครั้ง

อบต.ทุ่งใหญ่ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไป สำหรับบุคคลที่มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ปริญญาสาขาอื่นๆ อนุปริญญา จะได้รับการพิจารณาคะแนนภาคความเหมาะสมตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำหนด

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 14-22 มีนาคม 2562ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7429-4721

ประกาศรับสมัคร