อบต.ต้นยวน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

 4 ส.ค 2562    3,410 ครั้ง

อบต.ต้นยวน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา เงินเดือน: 9,400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
2. คนงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ

ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7795-3039

ประกาศรับสมัคร