อบต.ตะคร้อ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา

 8 มิ.ย 2562    1,800 ครั้ง

อบต.ตะคร้อ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-24 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1 พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด สำนักงานปลัด จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ได้แก่
- คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
1 พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ได้แก่
- คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3 พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองช่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ได้แก่
- คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมมีความตั้งใจปฏิบัติงาน
4. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 12-24 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.056-200-844 ต่อ 12

ประกาศรับสมัคร