อบต.ดงขี้เหล็ก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

 10 มี.ค 2562    3,117 ครั้ง

อบต.ดงขี้เหล็ก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. คนงานทั่วไป 3 อัตรา (พนักงานจ้างทั่วไป) เงินเดือน: 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เงินเดือน: 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-19 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5422-5967 ต่อ 120

ประกาศรับสมัคร