อบต.จะทิ้งพระ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา

 11 ก.พ 2562    4,493 ครั้ง

อบต.จะทิ้งพระ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) อัตราเงินเดือน: 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางด้านช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

2. พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา (พนักงานจ้างทั่วไป) อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7439-7420, 08-8398-7317

ประกาศรับสมัคร