อบต.คลองด่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 5 อัตรา

 13 พ.ย 2560    1,619 ครั้ง

อบต.คลองด่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ   เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
1. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรอง)

พนักงานจ้างทั่วไป   เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
1. ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา

- วุฒิไมต่ำกว่า ม.3 ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า (กรุณาโทรสอบถามว่าเอาประสบการณ์ หรือไม่เอาประสบการณ์ อีกครั้งก่อนที่จะไปสมัคร)

2. คนสวน 1 อัตรา
- วุฒิไมต่ำกว่า ม.3


สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2707-5727 ถึง 9 ต่อ 20

ประกาศรับสมัคร