อบต.กะไหล รับสมัครครูอัตราจ้าง และ พนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

 13 พ.ค 2562    1,885 ครั้ง

อบต.กะไหล รับสมัครครูอัตราจ้าง และ พนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล  มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนบ้านสามช่อง จำนวน 3 อัตรา
1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฯ(ภาษาอังกฤษ)  จำนวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท  
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท
3.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท

โดยผู้ที่สนใจต้องมีความรู้ความสามารถ (ตามเอกสารผนวก ก.) และมีอายุไม่ต่ำกว่า   18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ยื่นหลักฐานได้ที่ กองการศึกษาฯ (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 27 พฤษภาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 076473130 ต่อ 121

ประกาศรับสมัคร