อบจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 44 อัตรา

 7 ก.ค 2562    4,646 ครั้ง

อบจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ จำนวน 2 ตำแหน่ง 38 อัตรา
1) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา
2) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 32 อัตรา

3. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา
1) ตำแหน่ง พนักงานสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
2) ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครฯ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานดัวยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 056-721856 ต่อ 803 , 056-721912
 
ประกาศรับสมัคร