อบจ.สุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

 9 ก.ค 2562    4,068 ครั้ง

อบจ.สุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-23 กรกฎาคม 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 - 15,800 บาท
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ (ตามสาขาที่ระบุ) และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้เแสดงในการประกอบวิชาชีพ

2. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
-  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ยาม 1 อัตรา  เงินเดือนไม่รวมค่าครองชีพ: 9,000 บาท
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ไม่จำกัดวุฒิ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 11-23 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-5501-9611 ต่อ 118

ประกาศรับสมัคร