อบจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา

 11 ต.ค 2561    8,696 ครั้ง

อบจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 10,000 บาท
1. ตำแหน่งคนสวน        จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งคนงาน        จำนวน 1 อัตรา
สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)

กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น.และ13.00 น.-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1อบจ.สุราษฎร์ธานี (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ) ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 0-7720-5313 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร