อบจ.สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของกองทุน 4 อัตรา

 23 พ.ย 2561    13,472 ครั้ง

อบจ.สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของกองทุน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

2.ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง คอมพิวเตอร์
- มีสามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถที่กรมขนส่งทางบกกำหนด

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
- ได้รับปรริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
- ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานสามารถสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel Word และ Power point ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่ได้ปฏิบัติงานแล้ว

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.06-3079-9544

ประกาศรับสมัคร