อบจ.ลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 5 อัตรา

 6 ก.พ 2562    4,619 ครั้ง

อบจ.ลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง)
1. ผู้ช่วยครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
2. ผู้ช่วยครู สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
3. ผู้ช่วยครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และตรงตามสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
-  มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่น ที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-5359-7260ต่อ 110,111

ประกาศรับสมัคร