อบจ.ราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 2 อัตรา

 23 พ.ย 2561    4,010 ครั้ง

อบจ.ราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-18 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1.  ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 15,800 บาท
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กท. หรือ กอบต.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับนี้ และตรงตามสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
-  มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่น ที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (แต่งกายชุดสุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 8487

ประกาศรับสมัคร