อบจ.ราชบุรี รับสมัครผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ

 4 มิ.ย 2562    1,185 ครั้ง

อบจ.ราชบุรี รับสมัครผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 - 15800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ(รายละเอียดสาขาในประกาศรับสมัคร) และ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-20 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3232-8487

ประกาศรับสมัคร