อบจ.ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10อัตรา

 6 มี.ค 2562    6,450 ครั้ง

อบจ.ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (ครูอัตราจ้าง) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 -15,8000 บาท
2.  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน)  จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
2. คนงานสำรวจ  จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
3. คนสวน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 13-22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3232-8487

ประกาศรับสมัคร