อบจ.ระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 54 อัตรา

 9 ก.พ 2562    8,853 ครั้ง

อบจ.ระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิตามที่กำหนด ไม่เอาประสบการณ์)
1.  ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี/มีใบประกอบ)
2. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี/มีใบประกอบ)
3. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี/มีใบประกอบ)
4. ผู้ช่วยครู วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี/มีใบประกอบ)
5. ผู้ช่วยครู วิชาเอกไฟ้ฟ้ากำลัง อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี/มีใบประกอบ)
6. ผู้ช่วยครู วิชาเอกช่างยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี/มีใบประกอบ)
7. ผู้ช่วยครู วิชาเอกท่องเที่ยว 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี/มีใบประกอบ)
8. ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
9. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
10. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
11.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
12.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
14. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 4 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
15. ผู้ช่วยเจ้าพนักประปา 3 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
16. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
17.  ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)


พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิตามที่กำหนด และมีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 5ปี)
1. ผู้ช่วยชีวิตคน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. พนักงานขับยนต์ 6 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. คนงานประจำสนามกีฬา 3 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. คนงานซ่อมแซมถนน 4 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. ภารโรง 3 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. นักการ 3 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
6. คนงานประจำรถบรรทุกขยะ 4 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ ห้องศูนย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3861 7430 ต่อ 711

ประกาศรับสมัคร