อบจ.ภูเก็ต รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 40 อัตรา

 2 ก.ค 2562    14,732 ครั้ง

อบจ.ภูเก็ต รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
2.ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกเคมี 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
3.ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
4. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกประถมศึกษา1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
5. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
6. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
7. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
8. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาศิลปศึกษา 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
9. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกดนตรีสากล 2 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
10. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกปฐมวัย 8 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
11. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกเกษตร 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
12. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
13. บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานธุรการ 4 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
14. บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
15 บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานพัสดุ 6 อัตรา  เงินเดือน 11,400 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 10-31 กรกฎาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7621-0104

ประกาศรับสมัคร