อบจ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 7 อัตรา

 11 ม.ค 2562    7,831 ครั้ง

อบจ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
1. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
1. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา

โรงเรียน กีฬา อบจ.พิษณุโลก
1. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคหกรรม 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาพลศึกษา (ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
ผู้ช่วยครู = ครูอัตราจ้าง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-5522-3718 ถึง 20 ต่อ 408 หรือ 409

ประกาศรับสมัคร