อบจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา

 31 ส.ค 2562    7,196 ครั้ง

อบจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11400-13285 บาท
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 4 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนครัว 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
2. คนงานประจำเรือ 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
3. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
4. ภารโรง  1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-5522-3718 ต่อ 428

ประกาศรับสมัคร