อบจ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 43 อัตรา

 4 มิ.ย 2562    12,159 ครั้ง

อบจ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-24 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 25 อัตรา
1) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
4) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกช่างอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
5) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
6) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกประติมากรรม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
7) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
8) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
9) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
10) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกเคมี จำนวน 1อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
11) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
12) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
13) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
14) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
15) ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
16) ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
17) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
18) ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
19) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
20) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา(ขับรถบัส) เงินเดือน 11,400 บาท
21) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา(ขับรถแทรกเตอร์) เงินเดือน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 18 อัตรา
1) คนงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
2) คนสวน จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
3) ภารโรง จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น 4) ถนนปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 11-24 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร