อบจ.นนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 81 อัตรา

 31 ม.ค 2562    19,482 ครั้ง

อบจ.นนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 81 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกปฐมวัย 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800 บาท
2. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800 บาท
3. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 7 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800 บาท
4. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800 บาท
5. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800 บาท
6. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกสังคมศึกษา 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800 บาท
7. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800 บาท
8. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800 บาท
9. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกทั่วไป (ไม่จำกัดสาขา) 6 อัตรา  เงินเดือน 15,000 - 15,800 บาท
10. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกประถมศึกษา 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800 บาท
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท
12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 34 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2589-0481 ต่อ 140 612

ประกาศรับสมัคร