อบจ.นนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 39 อัตรา

 2 เม.ย 2562    7,441 ครั้ง

อบจ.นนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท
3. ผู้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 4 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป กองช่าง 16 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
2. คนงานทั่วไป กองทรัพยากรฯ 11 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
3. คนงานทั่วไป สำนักการคลัง 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2589-0481 ต่อ 140 612

ประกาศรับสมัคร