อบจ.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

 14 มี.ค 2562    5,858 ครั้ง

อบจ.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-21 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี 2562
1) คนงาน จํานวน 5 อัตรา
2) พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ำ จํานวน 1 อัตรา
- ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 12-21 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.08-8279-1072 หรือ 0-5680-3567 ต่อ 102

ประกาศรับสมัคร